Botoks Uygulamaları

Botoks Uygulamaları

Botoks Uygulamaları

Botoks Nedir? Botoks Nasıl Etki Eder?
Botoks, dünya genelinde en sık uygulanan ameliyatsız estetik işlemdir. Halk arasında yılan zehiri olarak bilinir. Ancak yılan zehiri değildir. Clostridium Botulinum bakterisinden laboratuar ortamında elde edilen bir toksindir. Etkisini sinir kas kavşağında, kasa kasılma uyarısının geçişini inhibe ederek gösterir ve kaslarda gevşeme sağlar.
Botoks tıpta yıllardır bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Kırışıklık üzerine etkisi ise tesadüfen saptanmıştır. 1987 yılında, Vancouver’da bir göz doktoru göz seyirmesi için hastasına botoks uygulamış ve hastanın kendisi kaş arasında bulunan kırışıklıklarının geçtiğini ifade etmiştir. Benzer şekilde başka hastalarında göz çevresindeki kırışıklarının geçmesini ifade etmesi üzerine, göz doktoru bu bilgiyi dermatolog eşi ile paylaşmış ve uzun süren çalışmalar neticesinde botoks kırışıklık alanında kullanılmak üzere FDA (Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi) tarafından onaylanmıştır.
Botoks aslında dinamik (mimik hareketleri ile oluşan) kırışıklıklar üzerine etkilidir. Statik (durağan) kırışıklıklar ise botoks tedavisi ile hafifler, ancak tamamen kaybolmaz. Bu nedenle botoks uygulaması bilinenin aksine, belli bir yaştan sonra kırışıklıklar oluşmadan düzenli olarak uygulanmaya başlanmalıdır. Türkiye’de iki çeşit kullanıma hazır kuru preparat flakon (Botox, Dysport) şeklinde bulunur. Kullanılacağı zaman %0.9 izotonik sodyum klorür ise sulandırılıp kullanılır. Her iki preparatın kimyasal etkisi benzerdir ve benzer sonuçlar elde edilir.

Botoks Uygulama Alanları Nelerdir?
• Kaş arası çizgileri
• Alın çizgileri
• Göz çevresi çizgileri (kaz ayağı)
• Kaş kaldırma
• Burun sırtında bulunan çizgiler (tavşan çizgileri)
• Dudak kenarında bulunan çizgiler (barkod çizgileri)
• Çene ucunun portakal kabuğu görünümü (gamzeli çene)
• Boyun gençleştirme
• Ağız köşesinden çeneye uzanan çizgi (marionette çizgisi)
• Diş eti gülümsemesi
• Hiperhidrozis (aşırı terleme)
• Diş gıcırdatma ve sıkmanın tedavisi (masseter botoksu)

Botoksun Etki Süresi Ne Kadardır?
Botoks kas içine enjeksiyon şeklinde uygulanırsa etkisi yaklaşık 4-6 ay kadar sürer. Ter bezlerinde etki süresi biraz daha uzundur (6-9 ay).

Botoks Ağrılı Bir Uygulama mıdır?
Günümüzde hayalet iğne dediğimiz çok ince uçlu iğneler ile botoks uygulanmaktadır ve ağrı minimaldir. İşlem öncesi buz uygulaması yapılarak ağrı hafifletilmektedir. İşlem sonrası kişi hemen sosyal yaşantısına geri döner.

Botoks Ne Sıklıkla Tekrarlanmalıdır?
Botoks ortalama 4-6 ayda bir tekrarlanmalıdır. Uygulama düzenli olarak yapılırsa, kişinin kasları kullanma alışkanlığı değişir ve botoks etki süresi giderek uzar.

Botoks Güvenli Bir İşlem midir?
Botoks sadece alanında uzman, bu konuda yeteri düzeyde eğitim almış, gerekli bilgi ve tecrübeye sahip hekimler tarafından uygulanabilir. İşlem uygun bölgelere, uygun derinlikte ve dozlarda uygulandığında oldukça güvenlidir.

Botoks Uygulamasının Olası Yan Etkileri Nelerdir?
• İşlem bir enjeksiyon işlemi olduğu için, işlemden sonraki 2-4 gün enjeksiyon noktalarında kızarıklık, morluk ve hassasiyet görülebilir.
• İşlem sonrasında, bazen de botoksun etkisi çıkmaya başlayınca baş ağrısı görülebilir, ancak bu durum geçicidir. Aksine baş ağrısının tedavisinde de botoks kullanılmaktadır.
• Kaşın dış kısmında aşırı yükselme görülebilmekte ve bu durum uygun yerlere botoks enjeksiyonu ile düzeltilebilmektedir.
• Göz kapağında düşme, kaşlarda düşme ve çift görme botoksun nadiren görülen yan etkileridir. Bu durum geliştiğinde göz damlaları kullanılabilmekte ve 1-2 ay içinde gerilemektedir.
Botoks genel olarak hasta tarafından iyi tolere edilen, sonuçları hem hastayı hem de hekimi mutlu eden, son dönemin en önemli buluşlarından biridir.

Kaş arası ve alın çizgileri; botoksun kozmetik amaçlı en sık uygulandığı bölgelerdir. Kaş arası bulunan dikey çizgiler kişiyi sinirli gösterir. Eğer çok derinde önce botoks sonra dolgu işlemi uygulanır.
Göz çevresi çizgileri (kaz ayağı); yaşla birlikte kişi gülümsediğinde göz çevresinde kırışıklıklar oluşmaya başlar. Botoksun sıklıkla uygulandığı ve etkili olduğu bölgelerden biridir.
Burun sırtı çizgileri (tavşan çizgileri); kişi gülerken burun sırtında oluşan çizgilerdir. Diğer bölgelere botoks yapıldığında bu bölgedeki kırışıklıklar göze çarpmaya başlar ve botoks ile düzeltilebilmektedir.
Barkod çizgileri (smoker’s lines); ağız çevresinde bulunan dikey çizgilenmelerdir. Sigara içenlerde sürekli olarak sigara içme hareketinin yapılmasına bağlı daha erken yaşlarda oluşur ve daha derin olur. Botoks ile bu bölgedeki kırışıklıklar hafifletilebilmektedir.
Gamzeli çene; çene ucunda bulunan kasın fazla çalışması ile, kişi mimik yapmıyorken, çene ucunda portakal kabuğu görünümüne yol açar. Botoks ile düzeltilebilmektedir.
Boyun gençleştirme; boyun en erken yaşlanma belirtisi gösteren ve kişinin yaşını ele verebilen vücut bölgesidir. Boyun bölgesinde bulunan platysma kasının az veya çok çalışması ile boyunda dikey ve yatay kırışıklıklar oluşabilmektedir. Botoks tedavisi ile bu çizgilenmelerin tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır.
Marionette çizgileri; ağız köşesinden çeneye uzanan oluğa marionette denilir. Kişinin yaşlı ve üzgün görünmesine yol açar. Botoks ile hafifletilebilmektedir.
Diş eti gülümsemesi; kişi gülerken diş etinin 3 mm’den fazla görünmesi durumudur. Botoks ile bu durum tedavi edilebilmekte ve daha estetik bir gülüş sağlanabilmektedir.
Terleme botoksu; aşırı terleme problemi olan hastadan öncelikle detaylı bir klinik öykü alınır ve birtakım tetkikler yapılır. Kişiyi sosyal yaşantısında olumsuz olarak etkileyen ve nedeni bilinmeyen koltuk altı, el-ayak aşırı terlemesinin tedavisinde botoks çok etkili sonuçlar verir. Etkisi 6-9 ay kadar sürmektedir.
Masseter botoksu; masseter bir çiğneme kasıdır ve çenenin yanlarında lokalizedir. Bazı kişilerde yapısal olarak büyüktür, bazı kişilerde ise diş sıkma ve gıcırdatma, çok fazla sakız çiğneme gibi nedenler ile büyüyebilir. Kozmetik amaçlı yapılan masseter botoksu, kadınlarda kare çene hattını oval hale getirmek için uygulanır. Diş sıkmanın (bruksizm) tedavisinde de masseter kasına botoks yapılmaktadır.