Ben Muayenesi

Ben Muayenesi

Derimizde normalde bulunan melanosit hücrelerinin bir araya gelerek oluşturdukları lezyonlara ben (nevüs) denilir. Açık-koyu kahverengi, siyah ve mavi renkte olabilmektedir. Ben oluşumunda en önemli faktör ailesel yatkınlık ve güneştir. Genellikle yüz, el ve kollar gibi açık alanlarda daha sık görülse de vücudun herhangi bir yerinde oluşabilmektedir. Benleri büyük bir kısmı iyi huylu ve zararsızdır. Ancak bazı ben tipleri, ilerde melanom adı verdiğimiz ölümcül olabilen cilt kanserine dönüşebilmektedir. Araştırmalar, vücudunda çok sayıda beni olan kişilerin daha az sayıda beni olanlara göre ileride melanom oluşumu açısından daha riskli olduğunu göstermiştir. Bu nedenle vücudumuzda oluşan bir benin ne derecede risk taşıdığını öğrenmek için bir dermatologa başvurulmalı ve gerekirse dermatoskopik inceleme yapılmalıdır.

Dermatoskopi, derinin yüzeysel olarak mikroskopik incelemesidir. Benlere ve derideki farklı lezyonlara tanı koymak için kullanılır. Bu inceleme yöntemi ile benler büyütülerek çıplak gözle görülmeyen detaylar doğru şekilde değerlendirilir.

Ben yüzeyinde zaman içerisinde büyüme, çevresinde düzensizlik, asimetrik görünüm, renk değişikliği, kanama ya da kaşıntı görülüyorsa mutlaka bir dermatologa başvurmalısınız. Dermatoloğunuz benleri incelerden ABCDE kuralı yöntemi ile beninizin risk derecesini belirleyecektir.

ABCDE kuralı;

• A. (Asymmetry) Asimetri; benin bir yarısının diğer yarısına benzememesi,
• B. (Border) Kenar; benin sınırlarının düzensiz olması,
• C. (Color) Renk; benin renginin homojen olmaması,
• D. (Diameter) Çap; benin çapının 6 mm’den büyük olması,
• E. (Evolution) Gelişim; daha önceden varolan bir benin karakterinde değişiklik meydana gelmesidir.

Malign melanom; deride bulunan melanosit hücrelerinden köken alan bir cilt kanseridir. Erken teşhis edilmezse hızla yayılır ve ölümcüldür. Bu cilt kanserinin büyük bir kısmı kendiliğinden gelişirken, bir kısmı da önceden var olan bir benin üzerinden gelişir. Erken evrede tanı konulduğunda etkin bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Bu nedenle vücutta var olan benlerin karakterinde (renk, şekil, boyut) değişiklik meydana gelmesi durumunda bir dermatoloğa başvurulmalıdır.